Våld

Visste du att?

Kvinnor löper störst risk att drabbas av misshandel av en förövare de känner.

Om statistiken: År 2019. • Källa: BRÅ

Urval av anmälda brott mot frihet och frid i Värmland 2019

Grov fridskränkning (antal)
Mot kvinna
2
Mot man
2
Mot flicka
12
Mot pojke
10
Olaga förföljelse (antal)
Mot kvinna
6
Mot man
3

 

Olaga hot (antal)
Mot kvinna
283
Mot man
367
Mot flicka
40
Mot pojke
64
Ofredande (antal)
Mot kvinna
363
Mot man
226
Mot flicka
34
Mot pojke
18

 
 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kostar stort lidande och mycket pengar. Våldet börjar med kränkningar och trakasserier för att sluta med mord. Vad krävs för att alla ska få leva ett liv fritt från våld?

Om statistiken: Källa: BRÅ. Då statistiken för anmälda brott från och med 2015 inte längre redovisas på länsnivå utan bara på kommun- och regional nivå, redovisas länet här som summerad data från samtliga värmländska kommuner.

Diskussionsfrågor

  • Kvinnor utsätts mer för våld i hemmet av en man de känner och män utsätts oftare för våld utomhus av en okänd man. Hur kommer detta sig?
  • Ofta pratar vi om fysiskt våld, vilka andra våldsformer känner du till?
  • Vilket ansvar har du och/eller jag att ingripa vid våld?