Om AHA Värmland

Det du kanske inte visste om jämställdheten i Värmland

Har kvinnor och män i Värmland samma makt att forma samhället och sitt eget liv? På den här sajten har vi samlat fakta och statistik om jämställdheten i Värmland.

Det har hänt alldeles för lite under alldeles för lång tid på jämställdhetsområdet i Värmland. Det visar den könsuppdelade statistik som regelbundet, sedan 2004, tas fram av Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. Kvinnor tar fortfarande störst ansvar för barn och familj. Män utbildar sig i lägre utsträckning än kvinnor, men har fler maktpositioner. Män drabbas oftare av arbetsplatsolyckor och fler män än kvinnor tar sitt liv.

I den takt vi rör oss just nu kommer det att ta hela 31 år innan kvinnor och män i Värmland tjänar lika mycket pengar under sin livstid. Det har vi varken tid eller råd med. Värmland ska vara en plats där alla känner sig inkluderade, välkomna och har möjlighet att utvecklas. Statistik uppdelad på kvinnor och män är en förutsättning för att få kunskap om vad vi behöver göra för att Värmland ska nå dit. Låt oss alla hjälpas åt och ta ansvar; företag, organisationer, föreningar och privatpersoner, för ett jämställt Värmland!

Fundera och diskutera

Vi vill uppmuntra dig att fundera på vad statistiken på den här sajten betyder för dig och andra värmlänningar. Diskutera gärna med familj och vänner vad ni kan göra för att snabba på utvecklingen mot ett jämställt Värmland.

• Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?
• Vad kan skillnaderna bero på?
• Har kvinnor och män olika förutsättningar?
• Vad kan göras för att förändra?

Länsstyrelsens och Region Värmlands uppdrag

Region Värmland har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för hur jämställdhetsperspektivet ska genomsyra det regionala tillväxtarbetet i Värmland. Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Både Länsstyrelsen och Region Värmland integrerar jämställdhetsperspektivet i sina verksamheter och samverkar med regionala aktörer i arbetet för ett jämställt Värmland. Organisationer, företag, föreningar och andra aktörer är välkomna att bli medlemmar i nätverket för Ett jämställt Värmland. Anslut din organisation på ettjamstalltvarmland.nu.

Webbplatsen Ett jämställt Värmland

Kontaktuppgifter

Marianne Nilsson

Jämställdhetsstrateg, Region Värmland

E-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se

 

Katarina Jakobsson

Särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Värmland

E-post: katarina.Jakobsson@lansstyrelsen.se