Makt & inflytande

Visste du att?

Tre av fyra kommuner arbetar för att ge unga inflytande

Om statistiken: År 2019. Denna siffra avser nationell nivå. • Källa: MUCF’s rapport Fokus 19

Chefer i Värmland

Figur grön figur lila
Kvinnor Män
Offentlig sektor Näringsliv Offentlig sektor Näringsliv
50% 50% 15% 85%

Om statistiken: År 2018. Källa: SCB, Yrkesregistret (SSYK 2012).

Unga killar upplever i större utsträckning än tjejer att de har möjlighet att påverka.

 

 

Om statistiken: År 2019. Källa: MUCFs rapport Fokus 2019

Politiker i Region Värmland

Makt landstinget

 

Region Värmland är den organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i vårt län. I Region Värmland är 53% av ledamöterna kvinnor och 47% män.

Om statistiken: År 2021. Källa: Egen sammanställning av Region Värmland i juni 2021. Inkluderar regionfullmäktige, regionstyrelse, regionledning, samt ledning för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling samt kultur och bildning.

Endast sex kommuner har en kvinna som ordförande

makt och ordförande

I fyra av länets 16 kommuner är könsfördelningen inom ramen 40-60% bland ordinarie ledamöter. Endast sex kommuner har en kvinna som ordförande. En arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad om den består av mer än 60% av det ena könet. 40–60-regeln brukar användas för att undersöka om till exempel en arbetsplats har en jämn könsfördelning.

Om statistiken: År 2020, juni. Källa: Egen sammanställning av Region Värmland.

Diskussionsfrågor

  • I Värmland är fler män än kvinnor chefer. Varför då?
  • I Värmland har män sammantaget fler maktpositioner än kvinnor. Hur påverkar det länet att makten fördelas ojämnt?
  • Vilken betydelse har det för Värmland att de flesta kommunerna har en man som ordförande?