Arbete

Visste du att?

44% av utrikesfödda kvinnor i Värmland står utanför arbetslivet

Om statistiken: År 2019. Avser åldern 20-64 år. • Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Hur många står utanför arbetslivet?

 

Födda i Sverige Födda i EU
Kvinnor Män Kvinnor Män
12% 12% 31% 37%
Födda i norden Födda utanför EU
Kvinnor Män Kvinnor Män
43% 51% 48% 41%
Samtliga utrikesfödda
Kvinnor Män
44% 42%

Om statistiken: År 2019
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Siffrorna ovan avser andelen som inte förvärvsarbetar i åldern 20-64 år. Värmland är en gränsregion till Norge. Gränspendlingen är omfattande och påverkar andelen förvärvsarbetande i länet. Hur omfattande pendlingen är framkommer dock inte i statistiken som presenteras här.

Män är arbetslösa i högre grad än kvinnor

Däremot arbetar fler kvinnor än män deltid eller är timanställda. Tabellen här visar arbetslösheten i procent, för kvinnor och män i Värmland sedan år 2010.

År Kvinnor Män
2010 9,6% 8,5%
2011 9,1% 10%
2012 8,1% 8,6%
2013 9,7% 8,4%
2014 9% 7,3%
2015 7,3% 7,3%
2016 7,1% 6,5%
2017 6,8% 5,4%
2018 4,7% 5,5%
2019 4,2% 5,8%
2020 6,7% 8,1%

 

Om statistiken: År 2010-2020. Källa: Arbetsförmedlingen. Avser öppet arbetslösa i åldern 20-64 år.

Kvinnor arbetar 6 timmar mer i hemmet än män varje vecka

Hur vi använder vår tid är något som SCB undersöker vart tionde år. Skillnaden mellan 2001 och 2011 var bara 11 minuter. Resultatet av nästa undersökning kommer 2022. Tror du att det har blivit mer jämställt då?

ETT VANLIGT VARDAGSDYGN

Betald arbetstid
Kvinnor
5:05
Män
7:42
Obetald arbetstid
Kvinnor
4:37
Män
2:28

ETT VANLIGT HELGDYGN

Betald arbetstid
Kvinnor
0:56
Män
1:19
Obetald arbetstid
Kvinnor
5:05
Män
3:53

ETT VANLIGT VARDAGSDYGN

Betald arbetstid
Kvinnor
4:57
Män
7:13
Obetald arbetstid
Kvinnor
3:52
Män
2:24

ETT VANLIGT HELGDYGN

Betald arbetstid
Kvinnor
1:03
Män
1:11
Betald arbetstid
Kvinnor
4:37
Män
3:34

ETT VANLIGT VARDAGSDYGN

Betald arbetstid
Kvinnor
5:33
Män
6:55
Obetald arbetstid
Kvinnor
3:30
Män
2:36

ETT VANLIGT HELGDYGN

Betald arbetstid
Kvinnor
1:18
Män
1:12
Betald arbetstid
Kvinnor
4:19
Män
3:49

Om statistiken: År 1990/1991, 2000/2001, 2010/2011. Källa: SCB, TidsundersökningenAvser hela riket, siffror för Värmland finns ej.

Arbetspendling

 

Pendlar till Norge Arbetar i länet
Kvinnor Män Kvinnor Män
1,3% 3,5% 92% 87%%
Pendlar över kommun- eller länsgräns
Kvinnor Män
5% 8%

Om statistiken: Pendling till Norge avser 2017, övrig statistik 2018. Källa: SCB Avser förvärvsarbetande folkbokförda i Värmland (nattbefolkning).

Diskussionsfrågor

  • Kvinnor och män arbetar inom olika branscher i Värmland. Varför är det så?
  • Få män jobbar inom vård och omsorg. Vad kan det bero på?
  • Kvinnor jobbar oftare deltid än män. Vad har det för betydelse i olika tider i livet?