Utbildning

Visste du att?

Fler kvinnor än män pluggar vidare efter gymnasiet.

Om statistiken: År 2019. • Källa: SCB. Avser befolkningen mellan 25-44 år.

Glappet mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå har ökat

 

äpple grönt äpple lila
Kvinnor
50%
Män
31%

 

Större andel kvinnor än män väljer att läsa vidare och skillnaderna ökar. År 2019 hade 50 % av kvinnorna en eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för männen var 31 %.

Om statistiken: År 2019. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Avser befolkningen 25-44 år.

Killar och tjejer väljer olika gymnasieprogram

Välj program:

KVINNOR
2.7%
MÄN
97.3%

Topp tre

Kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

Student hatt böcker

 

Kvinnor
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Ekonomi, administration och försäljning
Kultur, media, design
Män
Teknik och tillverkning
Kultur, media och design
Samhällsbyggnad och byggteknik

Om statistiken: År 2019. Källa: SCB.

Andelen som läser vidare vid högskola eller universitetKarta utbildning

Storfors
Kvinnor
37%
Män
0%**
Torsby
Kvinnor
39%
Män
28%
Filipstad
Kvinnor
32%
Män
33%
Eda
Kvinnor
36%
Män
9%
Årjäng
Kvinnor
46%
Män
22%
Forshaga
Kvinnor
43%
Män
32%
Sunne
Kvinnor
56%
Män
18%
Kristinehamn
Kvinnor
51%
Män
40%
Grums
Kvinnor
47%
Män
33%
Karlstad
Kvinnor
48%
Män
39%
Kil
Kvinnor
33%
Män
31%
Munkfors
Kvinnor
46%
Män
0%*
Säffle
Kvinnor
42%
Män
50%
Hagfors
Kvinnor
44%
Män
26%
Arvika
Kvinnor
57%
Män
29%
Hammarö
Kvinnor
41%
Män
41%
Sverige
Kvinnor
51%
Män
40%
Värmland
Kvinnor
46%
Män
33%

 

Om statistiken: Andel (%) som slutade gymnasiet 2015/2016 och påbörjat högskolestudier senast 2018/2019. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Avser befolkningen 25-44 år. **Av de 16 män folkbokförda i Storfors som avslutade gymnasiet läsåret 2015/16 var det 19% som gick vidare till eftergymnasiala studier, men ingen gick vidare till högskolestudier inom tre år. *Av de 12 män folkbokförda i Munkfors som avslutade gymnasiet läsåret 2015/16 hade ingen gått vidare till högskolestudier inom tre år.

Diskussionsfrågor

  • I Värmland läser fler kvinnor än män vidare efter gymnasiet. Vad beror det på?
  • Gymnasieutbildningarna i Värmland är starkt könsuppdelade, särskilt inom yrkesprogram. Hur kommer det sig?
  • Män i Värmland har i snitt lägre utbildningsnivå än män i riket. Vad tror du det beror på?