Inkomst

Visste du att?

Kvinnor i Värmland tjänar 57 000 kronor mindre än män om året

Om statistiken: År 2019. Avser medelinkomst bland befolkningen 20-64 år. • Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret.

Inget av de 30 vanligaste yrkena har en könsfördelning inom ramen 40-60%

Sverige har en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader, vilket får konsekvenser för kvinnor och mäns inkomster. 40–60-regeln brukar användas för att undersöka om en arbetsplats har en jämn könsfördelning. En arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad om den består av mer än 60 % av det ena könet.

Om statistiken: År 2018. Källa: SCB, Yrkesregistret. Yrkesuppgifterna redovisas efter standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Lönerna ökar men skillnaderna kvarstår

2019 var den genomsnittliga inkomsten 293 000 kr för kvinnor och 351 000 kr för män. Inkomsterna har ökat för både kvinnor och män men skillnaderna mellan könen har inte förändrats nämnvärt.

År Kvinnor
(Genomsnittlig inkomst)
Män
(Genomsnittlig inkomst)
2000 159 000 213 000
2001 166 000 222 000
2002 173 000 228 000
2003 180 000 234 000
2004 185 000 240 000
2005 190 000 246 000
2006 195 000 252 000
2007 200 000 261 000
2008 207 000 267 000
2009 210 000 264 000
2010 214 000 268 000
2011 221 000 278 000
2012 227 000 284 000
2013 233 000 285 000
2014 239 000 289 000
2015 248 000 298 000
2016 257 000 306 000
2017 265 000 320 000
2018 274 000 332 000
2019 281 000 338 000

 

Om statistiken: År 2019. Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret. Avser personer i åldern 20-64 år. Den sammanräknade inkomsten består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet. Graferna visar medelinkomst. Värmland är en gränsregion till Norge. Gränspendlingen är omfattande och påverkar länets förvärvsinkomster. Detta framkommer dock inte i statistiken som presenteras här.

Vad tror du?

Här är några vanliga yrkeskategorier. Gissa fördelningen mellan kvinnor och män genom att ställa in reglagen. Rätta med knappen längst ner.

 

 

Undersköterskor
50% Kvinnor50%50% Män

Butikspersonal
50% Kvinnor50%50% Män

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare
50% Kvinnor50%50% Män

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.
50% Kvinnor50%50% Män

Kontorsassistenter och sekreterare
50% Kvinnor50%50% Män

Snickare, murare och anläggningsarbetare
50% Kvinnor50%50% Män

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.
50% Kvinnor50%50% Män

Sjuksköterskor
50% Kvinnor50%50% Män

Lastbils- och bussförare
50% Kvinnor50%50% Män

Ingenjörer och tekniker
50% Kvinnor50%50% Män

Om statistiken: År 2018. Källa: SCB, Yrkesregistret. Yrkesuppgifterna redovisas efter standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Diskussionsfrågor

  • Män tjänar i snitt mer än kvinnor i Värmland. Vad beror det på?
  • Vilka konsekvenser kan det få att en arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad?