Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda ahavarmland.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ahavarmland.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Brister på webbplatsen

  • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
  • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.
  • Viss grafiska ikoner uppfyller inte kontrastkraven men innehåller ingen bärande information som behöver kunna avläsas.
  • Interaktiva reglage och tabbar fungerar inte med tangentbordskommando.
  • Sidan saknar en sökfunktion eller webbkarta.