Vad vet du egentligen om jämställdheten i Värmland?

Här hittar du massor av fakta och statistik om hur det ligger till med jämställdheten i Värmland. Det är något vi undersöker vartannat år för att skapa medvetenhet och förändring.

Utbildning

Vilken betydelse får våra utbildnings- och yrkesval för livstidsinkomsten? De val vi gör är fortfarande väldigt traditionella. Vad kostar ojämställdheten dig?

Visa statistik

Hälften av kvinnorna har högre utbildning. Bland männen är det knappt en tredjedel.

Arbete

I genomsnitt arbetar kvinnor och män lika mycket, men män utför mer betalt arbete och kvinnor mer obetalt hemarbete. Vem förlorar på det?

Visa statistik

Makt & inflytande

Spelar det någon roll om det är män eller kvinnor som fattar beslut? Hur ser det ut om vi jämför ledarskapet i offentlig sektor och i det privata näringslivet?

Visa statistik

Pappor i Värmland tar ut 29% av föräldraledigheten

Föräldraledighet

Det blir sakta mer jämställt, men kvinnor tar fortfarande ut en större del av föräldraledigheten. Spelar det roll att färre pappor än mammor tar hand om sjuka barn och är föräldralediga?

Visa statistik

Inkomst

Arbetsmarknaden är fortfarande mycket könsuppdelad och kvinnor i Sverige tjänar totalt 3,2 miljoner kronor mindre än män under en livstid. Är du överraskad?

Visa statistik

Kvinnor i Värmland tjänar 57 000 kronor mindre än män om året.

Näringsliv

Siffrorna visar att näringslivet i Värmland domineras av män. Det är män som har den största delen av makten och inflytandet. Hur påverkar det oss?

Visa statistik

Våld

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som orsakar mycket lidande. Våldet börjar vid kränkningar och trakasserier för att sluta med mord. Vad krävs för att alla ska få leva ett liv fritt från våld?

Visa statistik