Näringsliv

Visste du att?

85% av vd:arna i värmländska företag är män

Om statistiken: År 2019 • Källa: Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner.

De 20 vanligaste namnen bland företagsledare inom aktiebolag med minst 500 000 kr i omsättning/år.

Siffran inom parantes anger antalet med respektive namn

Namn
1. Anders (384) 11. Lennart (60)
2. Lars (323) 12. Bengt (55)
3. Per (322) 13. Olof (45)
4. Erik (316) 14. Gunnar (41)
5. Jan (249) 15. Karl/Carl (36)
6. Peter (208) 16. Sven (23)
7. Johan (185) 17. Åke (22)
8. Mikael (135) 18. Stefan (21)
9. Hans (107) 19. Henrik (19)
10. Maria (103) 20. Christer (17)

 

Om statistiken: År 2020. Källa: Företagsfakta 2020, Företagarna.

Endast 10% av alla aktiebolag i Värmland har en kvinna som styrelseordförande

Makt och ordförande karta värmland

 

Andel aktiebolag (%) med minst 5 miljoner i omsättning eller minst 5 anställda som har en kvinna som styrelseordförande, 2020. Värmlands andel har sjunkit från 13% 2019 till 10% 2020. Rikets genomsnitt ligger på 11% 2020.

Om statistiken: År 2020. Källa: Styrelsekartläggning, Almi

Diskussionsfrågor

  • Varför är det viktigt med en jämställd styrelse i ett företag?
  • Vad kan företag göra för att bli mer jämställda?

Procentandel kvinnor och män bland företagsledare i värmländska aktiebolag

Kommun Kvinnor Män
Arvika 13 87
Eda 19 81
Filipstad 17 83
Forshaga 15 85
Grums 9 91
Hagfors 14 86
Hammarö 16 84
Karlstad 17 83
Kil 14 86
Kristinehamn 16 84
Munkfors 9 91
Säffle 13 87
Storfors 19 81
Sunne 16 84
Torsby 16 84
Årjäng 12 88
Värmland 16 84

Statistiken visar företag som har en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Siffrorna anger andel kvinnor och män i varje kommun.

Om statistiken: År 2020. Källa: Företagsfakta 2020, Företagarna