Utbildning

Visste du att?

Fler kvinnor än män pluggar vidare efter gymnasiet.

Om statistiken: År 2019. • Källa: SCB. Avser befolkningen mellan 25-44 år.

Glappet mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå har ökat

 

äpple grönt äpple lila
Kvinnor Män
50% 31%

 

Större andel kvinnor än män väljer att läsa vidare och skillnaderna ökar. År 2019 hade 50 % av kvinnorna en eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för männen var 31 %.

Om statistiken: År 2019. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Avser befolkningen 25-44 år.

Killar och tjejer väljer olika gymnasieprogram

Välj program:

KVINNOR
2.7%
MÄN
97.3%

Topp tre

Kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

Student hatt böcker

 

Kvinnor Män
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Teknik och tillverkning
Ekonomi, administration och försäljning Kultur, media och design
Kultur, media, design Samhällsbyggnad och byggteknik

Om statistiken: År 2019. Källa: SCB.

Andelen som läser vidare vid högskola eller universitetKarta utbildning

Storfors Torsby
Kvinnor Män Kvinnor Män
37% 0%* 39% 28%
Filipstad Eda
Kvinnor Män Kvinnor Män
 32%  33% 36% 9%
Årjäng Forshaga
Kvinnor Män Kvinnor Män
46% 22%* 43% 32%
Sunne Kristinehamn
Kvinnor Män Kvinnor Män
56% 18%* 51% 40%
Grums Karlstad
Kvinnor Män Kvinnor Män
46% 22%* 48% 39%
Kil Munkfors
Kvinnor Män Kvinnor Män
33% 31%* 46% 0%
Säffle Hagfors
Kvinnor Män Kvinnor Män
42% 50%* 44% 26%
Arvika Hammarö
Kvinnor Män Kvinnor Män
57% 29%* 41% 41%

 

Sverige Värmland
Kvinnor Män Kvinnor Män
51% 40% 46% 33%

 

Om statistiken: Andel (%) som slutade gymnasiet 2015/2016 och påbörjat högskolestudier senast 2018/2019. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Avser befolkningen 25-44 år. *Av de 16 män folkbokförda i Storfors som avslutade gymnasiet läsåret 2015/16 var det 19% som gick vidare till eftergymnasiala studier, men ingen gick vidare till högskolestudier inom tre år. **Av de 12 män folkbokförda i Munkfors som avslutade gymnasiet läsåret 2015/16 hade ingen gått vidare till högskolestudier inom tre år.

Diskussionsfrågor

  • I Värmland läser fler kvinnor än män vidare efter gymnasiet. Vad beror det på?
  • Gymnasieutbildningarna i Värmland är starkt könsuppdelade, särskilt inom yrkesprogram. Hur kommer det sig?
  • Män i Värmland har i snitt lägre utbildningsnivå än män i riket. Vad tror du det beror på?