Utbildning


Nästan hälften av kvinnorna har högre utbildning. Bland männen är det 30%.

Om statistiken: År 2015. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Avser befolkningen 25-44 år.

Glappet mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå har ökat

Större andel kvinnor än män väljer att läsa vidare och skillnaderna ökar. År 2015 hade 48 % av kvinnorna en eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för männen var 30 %.

Om statistiken:År 2015.Källa: SCB, Utbildningsregistret.Avser befolkningen 25-44 år.

Topp 3

Kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

Killar och tjejer väljer olika gymnasieprogram

Välj program:

De enda programmen som är helt jämställda är Ekonomiprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Att det senare programmet är jämställt kanske förvånar? En del i förklaringen är att utbildningen även har yrkesutgångar som väktare, bad/sporthallspersonal och personlig tränare. Vård- och omsorgsutbildningen, hotell- och turismprogrammet och el- och energiprogrammet redovisas ej på grund av att antalet av det ena könet är färre än tre.

Om statistiken:Läsåret 2014/2015Källa: Skolverket

Andelen som läser vidare vid högskola

Om statistiken:Andel som slutade gymnasieskolan 2011/2012 och som påbörjat högskolestudier senast 2014/2015.Källa: SCB, Högskoleregistret