Om AHA Värmland


Det du kanske inte visste om jämställdheten i Värmland

På den här sajten har vi samlat fakta och statistik om jämställdheten i Värmland. Vi har även tagit hjälp av stå upp-komiker för att nå ut ännu bredare. Vår förhoppning är att HAHA ska skapa mer AHA! Varför då? Jo, för att förändring kräver medvetenhet.


Du får själv fundera kring vad statistiken betyder för dig och andra värmlänningar. Diskutera gärna med familj och vänner vad ni kan göra för att snabba på utvecklingen mot ett jämställt Värmland. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.


Tänk på att statistiken visar hur läget såg ut när undersökningarna gjordes (se källhänvisningar). Statistiken kan ha förändrats sedan dess.


Ett projekt av Region Värmland och Länsstyrelsen med finansiering av Tillväxtverket.


Region Värmland har på uppdrag av regeringen utarbetat en regional handlingsplan med syfte att skapa en ökad strategisk och långsiktig planering av hur ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i Värmland.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Vi integrerar jämställdhetsperspektivet i vår verksamhet och samverkar med regionala aktörer i arbetet för ett jämställt Värmland. Är ni inte redan med i nätverket ansluter ni er organisation/företag med mera på ettjamstalltvarmland.nu.

Kontaktuppgifter

Marianne Nilsson

Projektledare Jämställd regional tillväxt på Region Värmland
E-postmarianne.nilsson@regionvarmland.se

Katarina Jakobsson

Särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland
E-post: katarina.Jakobsson@lansstyrelsen.se