Föräldraledighet


Pappor i Värmland tar ut 24% av föräldraledigheten

Om statistiken: År 2015. Källa: Försäkringskassan

Hemma med sjukt barn (VAB)

Om statistiken:År 2015Källa: FörsäkringskassanAvser antalet nettodagar, dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar.

Fördelning av föräldraledighet

Om statistiken:År 2015Källa: FörsäkringskassanAvser antalet nettodagar, dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar.