Aha!

Det du kanske inte visste om jämställdheten i Värmland

Här hittar du massor av fakta och statistik om hur det ligger till med jämställdheten i Värmland. Det är något vi undersöker vartannat år för att skapa medvetenhet och förändring. Den här gången tog vi även hjälp av några av Sveriges främsta stå upp-komiker för att nå ut ännu bredare. Vår förhoppning är att HAHA ska skapa mer AHA.

Läs mer

Arbete

I genomsnitt arbetar kvinnor och män lika mycket, men män utför mer betalt förvärvsarbete och kvinnor mer obetalt hemarbete. Vem förlorar på det?

Läs mer

Utbildning

Vilken betydelse får våra utbildnings- och yrkesval för livstidsinkomsten? De val vi gör är fortfarande väldigt traditionella. Vad kostar ojämställdheten dig?

Läs mer

Makt & Ledarskap

Spelar det någon roll om det är män eller kvinnor som fattar beslut? Hur ser det ut om vi jämför ledarskapet i offentlig sektor och det privata näringslivet?

Läs mer

Pengar

Arbetsmarknaden är fortfarande mycket könsuppdelad och kvinnor i Sverige tjänar totalt 3,5 miljoner kronor mindre än män under en livstid. Är du överraskad?

Läs mer

Föräldraledighet

Statistiken visar att det är långt kvar till att föräldrar är hemma lika länge med sina barn.

Läs mer