Aha!

Det du kanske inte visste om jämställdhet i Värmland

Här hittar du massor av fakta och statistik om hur det ligger till med jämställdheten i Värmland. Det är något vi undersöker vartannat år för att skapa medvetenhet och förändring. Den här gången tog vi även hjälp av några av Sveriges främsta stå upp-komiker för att nå ut ännu bredare. Vår förhoppning är att HAHA ska skapa mer AHA.

Om tidsanvändning

I genomsnitt arbetar kvinnor och män lika mycket, men män utför mer betalt förvärvsarbete och kvinnor mer obetalt hemarbete. Vem förlorar på det?

Läs mer

Om ledarskap

Spelar det någon roll om det är män eller kvinnor som fattar beslut? Hur ser det ut om vi jämför ledarskapet i offentlig sektor och det privata näringslivet?

Läs mer

Om ledarskap

Spelar det någon roll om det är män eller kvinnor som fattar beslut? Hur ser det ut om vi jämför ledarskapet i offentlig sektor och det privata näringslivet?

Läs mer