Pengar


Kvinnor i Värmland tjänar 55 000 kronor mindre än män om året

Om statistiken: År 2014. Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret.

Inget av de tio vanligaste yrkena har en könsfördelning inom ramen 40-60%

Sverige har en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader, vilket får konsekvenser för kvinnor och mäns inkomster. 40–60-regeln brukar användas för att undersöka om en arbetsplats har en jämn könsfördelning. En arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad om den består av mer än 60 % av det ena könet.

Om statistiken:2014Källa: SCB, YrkesregistretYrkesuppgifterna redovisas efter standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Större andel kvinnor pensionssparar men får mindre tillbaka

Om statistiken:År 2014Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret.
Medelvärdet är beräknat för dem som har pensionssparande. Personer som saknar sammanräknad förvärvsinkomst ingår ej.

Lönerna ökar men skillnaderna kvarstår

2014 var den genomsnittliga inkomsten 254 000 kr för kvinnor och 309 000 kr för män. Inkomsterna har ökat för både kvinnor och män men skillnaderna mellan könen har inte förändrats nämnvärt.

Om statistiken:År 2014Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret.Avser personer i åldern 20-64 år. Den sammanräknade inkomsten består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet. Graferna visar medianinkomst, som är det mittersta när alla inkomsttagares inkomster sorteras i storleksordning. Värmland är en gränsregion till Norge. Gränspendlingen är omfattande och påverkar länets förvärvsinkomster. Detta framkommer dock inte i statistiken som presenteras här.

Vad tror du?

Här är några vanliga yrkeskategorier. Gissa fördelningen mellan kvinnor och män genom att ställa in reglagen. Rätta med knappen längst ner.

Undersköterskor

50% Kvinnor50%50% Män

Butikspersonal

50% Kvinnor50%50% Män

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

50% Kvinnor50%50% Män

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

50% Kvinnor50%50% Män

Kontorsassistenter och sekreterare

50% Kvinnor50%50% Män

Snickare, murare och anläggningsarbetare

50% Kvinnor50%50% Män

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

50% Kvinnor50%50% Män

Sjuksköterskor

50% Kvinnor50%50% Män

Lastbils- och bussförare

50% Kvinnor50%50% Män

Ingenjörer och tekniker

50% Kvinnor50%50% Män

Om statistiken:2014Källa: SCB, YrkesregistretYrkesuppgifterna redovisas efter standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).