Makt & ledarskap


9,3% av VD-posterna i värmlandska företag innehas av kvinnor

Om statistiken: År 2013 Källa: Attityd i Karlstad AB. I mars 2017 kommer ny statistik.

Chefer i Värmland

Om statistiken:2014Källa: SCB, YrkesregistretYrkesuppgifterna redovisas efter standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Bland de högsta politikerna och tjänstemännen är det 79% män och 21% kvinnor

Så här ser det ut i landstinget

I landstingsstyrelsen är könsfördelningen jämnare med 41% kvinnor och 59% män.

Om statistiken:År 2016, juni.Källa: Egen sammanställning av Region Värmland.

Endast tre kommuner har en kvinna som ordförande

I sju av länets 16 kommuner är könsfördelningen inom ramen 40-60% bland ordinarie ledamöter. Endast tre kommuner har en kvinna som ordförande. En arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad om den består av mer än 60% av det ena könet. 40–60-regeln brukar användas för att undersöka om t ex en arbetsplats har en jämn könsfördelning.

Om statistiken:2017Källa: Egen sammanställning av Region Värmland.