Makt & ledarskap


10% av vd-posterna i värmländska företag innehas av kvinnor

Om statistiken: År 2019 Källa: Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner.

Chefer i Värmland

Om statistiken:2016Källa: SCB, YrkesregistretYrkesuppgifterna redovisas efter standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Bland de högsta politikerna och tjänstepersonerna är det 79% män och 21% kvinnor

Så här ser det ut i Region Värmland

I Region Värmland är könsfördelningen jämnare med 41% kvinnor och 59% män.

Om statistiken:År 2016, juni.Källa: Egen sammanställning av Region Värmland.

Endast fyra kommuner har en kvinna som ordförande

I sju av länets 16 kommuner är könsfördelningen inom ramen 40-60% bland ordinarie ledamöter. Endast tre kommuner har en kvinna som ordförande. En arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad om den består av mer än 60% av det ena könet. 40–60-regeln brukar användas för att undersöka om t ex en arbetsplats har en jämn könsfördelning.

Om statistiken:2017Källa: Egen sammanställning av Region Värmland.